Мраморният град на изкуствата

Скулптурен обект «Мраморният град на изкуствата» е авторски проект и артистична реализация на скулптoра Иван Русев. Намира се в Скулптурен парк Илинденци. Идеята за него възниква още в началото на 90-те години на миналия век. От тогава са и първите скици, който в годините се осмислят и развиват. Постепенно се изгражда силуетът на предполагаемо селище, вероятно  съществувало на това място, интерпретиран като уникална скулптурна форма.

  Градежите на този обект създават и уникални пространства, които са интересна среда за поява на различни изкуства, изпълнения, представяния по време на ежегодните творчески акции.  

   В «Мраморният град» присъстват знаковите за автора “рязани” колони, наречени от него «пеещи камъни”. В този им вид по скулптурните форми се получават интересни мембрани, които почукнати леко с метална пръчка издават специфични звуци.

   През 2007-2009 год. наред с изграждането на “Втората улица на изкуствата”, под “звучащата” колонада започна и планираното  „навлизане” в хълма. Поетапно се полагаха основите, подходите и се изградиха открити и закрити каменни галерийни пространства, предназначени за творчески реализации и представяния.

  Развитието на проекта продължава.

Иван Русев: …..“Паркът, създаден от нашата фондация, е уникален. Всяка скулптурна намеса по хълма е обмислена и премерена, така че проектите да не доминират над уникалната природа, която ги заобикаля. Това в голяма степен се отнася и до моя личен проект Мраморният град, който е по-активен като форма и затова е концентриран в най-стръмната част от хълма. По отношение на наименованието, закачката, която правя, е в община, която засега се състои само от села, да се появи град. Може би, за да се покажат безграничните възможности на изкуството да направи дори това.” ……